ul. Rozwadowska 10
37 - 464 Stalowa Wola
tel. (15) 842 04 29
e-mail: psp9.stwola@poczta.onet.pl

Konkurs „Młody Matematyk”

16 maja w auli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli odbył się finałowy etap XV edycji Powiatowego Konkursu „Młody Matematyk”. Jego organizatorami byli Gimnazjum nr 6 oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli.  „Młody Matematyk” wpisał się już w historię naszej szkoły, która była jego pomysłodawcą, od 15 lat jest organizatorem, a przez ostatnie lata – współorganizatorem. Po raz trzeci odbył się w gościnnych murach Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Podsumowanie konkursu prowadziła dyrektor naszej szkoły pani Lucyna Żminda.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 39 uczniów reprezentujących klasy I i II z 13 gimnazjów powiatu stalowowolskiego. Pisali oni test, na który składały się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte, na ich rozwiązanie mieli 60 minut.

Zwycięzcami zostali:

Laureat:  Hubert Krawiec – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turbi

Finaliści: Maciej Gargała, Natalia Frączek, Natalia Popek, Michał Dul, Bartosz Maziarz, Robert Klich, Katarzyna Proszek, Krzysztof Noworyta, Mateusz Mazur, Sebastian Szewczyk, Wiktor Kuziora.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy, listy gratulacyjne  i pamiątkowe długopisy, a laureat i finaliści  – nagrody, które wręczyli ich fundatorzy oraz przedstawiciele organizatorów w osobach pani dyrektor Lucyny Żmindy i dr. Andrzeja Chmielowca.

Prestiżu i znaczenia konkursowi dodały osoby i instytucje,  które objęły nad nim honorowy patronat, a zarazem były fundatorami nagród:

Prezydent Miasta Stalowej Woli – p. Lucjusz Nadbereżny

Starosta Stalowowolski – p. Janusz Zarzeczny

Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – dr hab. inż. Aleksander Mazurkow

Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli – p. Stanisław Kłapeć.

Dużo pracy i trudu w zorganizowanie tegorocznego konkursu włożyli: p. Anna Kawalec – koordynator przedsięwzięcia oraz dr Andrzej Chmielowiec – prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Mechaniczno – Technologicznego.

Konkurs odgrywa ważną rolę w popularyzacji „królowej nauk”, w rozbudzaniu wśród uczniów zainteresowania tą dziedziną wiedzy oraz w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień matematycznych.

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu „Młody Matematyk”

1.        Ewa Miazga
2.        Jakub Zielonka
3.        Maciej Gargała
4.        Natalia Frączek
5.        Gabriella Sharkey
6.        Julia Gałat
7.        Natalia Popek
8.        Tomasz Bartman
9.        Paweł Kutyła
10.    Mikołaj Marchut
11.    Dominik Brzeziński
12.    Izabela Woźniak
13.    Rafał Stępień
14.    Kacper Biernat
15.    Stefan Paruch
16.    Bartosz Maślach
17.    Maciej Dziewa
18.    Michał Dul
19.    Kamila Ziara
20.    Hubert Krawiec
21.    Julia Jakubik
22.    Bartosz Maziarz
23.    Alicja Czech
24.    Robert Klich
25.    Jakub Rutkowski
26.    Katarzyna Proszek
27.    Kacper Barański
28.    Krzysztof Noworyta
29.    Sebastian Smolik
30.    Aleksandra Karczmarska
31.    Angelika Łukanty
32.    Mateusz Mazur
33.    Sebastian Szewczyk
34.    Paweł Skrzypek
35.    Kacper Kosiński
36.    Wiktor Kuziora
37. Artur Ozga
38. Mateusz Młynarczyk
39 Rafał Szoja

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu „Młody Matematyk”

 

1.        Marcin Drabik
2.        Oliwier Szmidka
3.        Karolina Korczyńska
4.        Daniel Ambroziewicz
5.        Joanna Sulich
6.        Paweł Kuziora
7.        Barbara Kupiec
8.        Wiktoria Pilawa
9.        Ewa Miazga
10.    Jakub Zielonka
11.    Maciej Gargała
12.    Natalia Frączek
13.    Amelia Żak
14.    Kinga Rachfalska
15.    Szymon Koń
16.    Tymon Kaplar
17.    Gabriella Sharkey
18.    Jakub Lebioda
19.    Alicja Krupa
20.    Artur Mierzyński
21.    Julia Gałat
22.    Maksymilian Dudek
23.    Lena Takmadżan
24.    Tomasz Bartman
25.    Łukasz Wilk
26.    Angelika Puzio
27.    Katarzyna Bednarz
28.    Justyna Sudoł
29.    Paweł Kutyła
30.    Daniel Kapuściński
31.    Mikołaj Marchut
32.    Hubert Tofil
33.    Dariusz Rainer
34.    Miłosz Tkacz
35.    Hubert Chmiel
36.    Grzegorz Butryn
37.    Laura Miśkowicz
38.    Kamil Jaskowski
39.    Jakub Przybyś
40.    Radosław Bieniek
41.    Dominik Brzeziński
42.    Patryk Tomczyk
43.    Izabela Woźniak
44.    Marcel Zieliński
45.    Szymon Kaczor
46.    Rafał Stępień
47.    Kacper Biernat
48.    Marta Sudoł
49.    Joanna Stępień
50.    Stefan Paruch
51.    Karolina Tofil
52.    Bartosz Maślach
53.    Maciej Dziewa
54.    Michał Samborski
55.    Michał Dul
56.    Tomasz Janiec
57.    BartłomiejSzukalski
58.    Dominik Dąbek
59.    Bernadeta Adamus
60.    Kacper Baran
61.    Rafał Kata
62.    Kamila Ziara
63.    Hubert Krawiec
64.    Wiktoria Szelest
65.    Adrian Madera
66.    Maciej Nowak
67.    Aleksandra Ziara
68.    Julia Jakubik
69.    Maryla Paterek
70.    Mateusz Zmarzły
71.    Patrycja Kopeć
72.    Bartosz Maziarz
73.    Alicja Czech
74.    Piotr Prezydent
75.    Michał Pawłowski
76.    Agata Dembińska
77.    Mateusz Krysiak
78.    Natalia Popek
79.    Błażej Bieńko
80.    Natalia Zychowicz
81.    Rachela Zarzeczna
82.    Milena Tofliska
83.    Robert Klich
84.    Jakub Rutkowski
85.    Katarzyna Proszek
86.    Igor Lechoszest
87.    Kacper Barański
88.    Maciej Karczmarz
89.    Krzysztof Noworyta
90.    Sebastian Smolik
91.    Aleksandra Karczmarska
92.    Angelika Łukanty
93.    Katarzyna Jasińska
94.    Łucja Pyć
95.    Katarzyna Florczak
96.    Julia Dobrowolska
97.    Michał Flis
98.    Weronika Sikora
99.    Artur Ozga
100.                       Mateusz Młynarczyk
101.                       Julia Podolska
102.                       Rafał Szoja

 

Konkurs  „Młody Matematyk”

Regulamin

Organizator konkursu

 

Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 6 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10

Cele konkursu

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II gimnazjum, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

 

Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką,
 • ujawnianie talentów matematycznych,
 • stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy

 i umiejętności w zakresie matematyki,

 • doświadczenie zdrowej rywalizacji,

Zakres wymagań

Uczeń :

-sprawnie posługuje się liczbami i wyrażeniami ( liczby wymierne, obliczenia procentowe, potęgowe, pierwiastkowanie, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, równania,  układy równań),

-sprawnie posługuje się pojęciami i twierdzeniami geometrycznymi (figury na płaszczyźnie, pola i obwody figur, twierdzenie Pitagorasa,  przekształcenia geometryczne ),

-wykorzystuje posiadane umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań logicznych  z różnych dziedzin życia codziennego.

Organizacja konkursu.

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolny, międzyszkolny, powiatowy.

 

 • W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują zestaw zadań przygotowanych przez organizatora. Do drugiego etapu może być zakwalifikowanych nie więcej niż 7 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 60 % punków możliwych do uzyskania.
 • Etap międzyszkolny odbędzie się na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli,
 1. Kwiatkowskiego 4. W drugim etapie uczniowie w czasie 45 minut rozwiązują zestaw zadań typu: zadania prawda – fałsz, zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi i zadania testowe. Zestaw zadań jest opracowany przez organizatora. Do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie międzyszkolnym uzyskali powyżej 60 % poprawnych odpowiedzi.
 • Etap powiatowy odbędzie się na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli,
 1. Kwiatkowskiego 4. Uczniowie w ciągu 60 minut będą mieli do rozwiązania zadania testowe i zadania otwarte, opracowane we współpracy z wykładowcą politechniki.

 

Terminy

 • Etap szkolny należy przeprowadzić do 7 kwietnia 2017r. , protokół przesłać do 10 kwietnia na adres konkurs-mm@o2.pl
 • Etap międzyszkolny – 24 kwietnia, godz. 9.00.
 • Etap powiatowy – 16 maja, godz. 9.00

 

 

 

Ocena prac

Komisje szkolne zostają powołane przez dyrektorów szkół, w których odbywa się konkurs. Zadaniem komisji jest pobranie drogą elektroniczną zadań i sprawdzenie zgodnie z kluczem odpowiedzi, a następnie napisanie protokołu.

 

Komisja w etapie międzyszkolnym i powiatowym powołana  jest przez organizatora konkursu i składa się z nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów do konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

 

Nagrody.

 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych uczniów.

Uwagi.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, publikowanie uzyskanych wyników na stronie internetowej szkoły.

 

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Anna Kawalec, tel. 842-04-29.

 

 

 

2016 © Zespół Szkół Nr 4 w Stalowej Woli
Realizacja: rychlak.design