Aktualności

1 marca odbył się w naszej szkole apel podsumowujący naukę w I semestrze w klasach IV – VI. Był prowadzony w konwencji „Teleekspresu” przez dwoje uczniów gimnazjum. Uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Lucyny Żmindy dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, idealną frekwencję, brak spóźnień oraz reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Pani dyrektor wręczyła też nagrody książkowe i dyplomy uczniom, którzy zdobyli największą liczbę ocen bardzo dobrych i celujących w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Apel zorganizowały: p. Iwona Jabłońska, p. Marta Woszczyna i p. Anna Partyka.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy, a wszystkim życzymy sukcesów w drugim semestrze!