Aktualności

Dnia 22 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Zamiejscowego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbył się finałowy etap XIV Powiatowego Konkursu Matematycznego „Młody Matematyk” dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum. Został on zorganizowany przez  nasze gimnazjum we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Politechniki Rzeszowskiej. Wzięło w nim udział 62 uczniów reprezentujących 13 gimnazjów z całego powiatu, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych i gminnych. Pisali oni test składający się z 10 zadań tekstowych i 4 zadań otwartych. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie nagród książkowych i innych upominków zwycięzcom, wszyscy uczestnicy otrzymali też dyplomy.

„Młody Matematyk” to konkurs z tradycjami – już od 14 lat jest organizowany przez naszą szkołę, a od 2 lat, dzięki życzliwości władz Politechniki Rzeszowskiej, zmagania jego finalistów mają miejsce w gościnnych murach tej uczelni. Podczas gali konkursowej głos zabrała pani dyrektor Lucyna Żminda, która powitała zebranych, podziękowała organizatorom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów i wzięła udział we wręczeniu nagród najlepszym młodym matematykom.

Szczególny prestiż konkursowi nadały osoby i instytucje, które objęły nad nim patronat honorowy: Prezydent Miasta Stalowej Woli, Starosta Stalowowolski, Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Byli oni też fundatorami nagród dla laureatów, którymi zostali:

I miejsce – Sebastian Bucior – Gimnazjum Katolickie im bł. ks. J. Popiełuszki

II miejsce  – Zuzanna Kaczor – Gimnazjum nr 5

III miejsce –

Kacper Sierpniak – Gimnazjum nr 4

Bartłomiej Kot – Gimnazjum nr 5

Sebastian Szewczyk – Gimnazjum w Jastkowicach (Zespół Szkół im. Armii Krajowej)

Jakub Budziło – Gimnazjum Katolickie im bł. Ks. J. Popiełuszki

Mateusz Krakowski – Gimnazjum w Pysznicy im Jana Pawła II

Naszą szkołę reprezentowali Aleksandra Suchora i Szymon Rak z klasy IIa –  laureaci etapu gminnego, który odbył się  w naszej szkole 5 kwietnia.

Koordynatorem konkursu była p. Anna Kawalec, a nad sprawami organizacyjnymi w czasie jego trwania czuwała p. Agnieszka Słapczyńska – Stefaniak.

O wysokiej randze „Młodego Matematyka” świadczy też fakt, iż został on wpisany do oficjalnego kalendarza imprez zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. W związku z tym osiągnięcia z tego konkursu wpisywane są na świadectwo ukończenia gimnazjum.