Aktualności

Przypominamy, że dzień 05.04.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów PSP 9 ze względu na sprawdzian klas szóstych.

Świetlica zapewnia opiekę dla dzieci w tym dniu.