Aktualności

W piątek 12 maja uczniowie klasy IV a i VI a uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez PCK na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy i przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego ucznia w tego typu działaniach.