Aktualności

Klasa sportowa VIb przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą systematycznie od 2013 roku odwiedza pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli – Rozwadowie. Uczniowie dla każdego podopiecznego przygotowują kartki świąteczne, bombki, jajka wielkanocne. W świetlicy dla pacjentów, którzy mogą się poruszać, przedstawiają krótkie inscenizacje dotyczące świąt. Rodzice również włączają się w tę akcję. Pani Renata Lewandowska własnoręcznie przygotowuje stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne.  W przedsięwzięciu tym pomaga p. Aleksander Piekaruś, który czuwa nad wykonaniem kartek świątecznych; p. Joanna Lubera, która opracowuje scenariusze przedstawień i rozdziela uczniom role. Nad całością tej inicjatywy czuwa wychowawczyni klasy p. Izabela Bernat.