Aktualności

W dniu 22. 12. 2017r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami dokonał oceny wystroju sal lekcyjnych. Oto wyniki:

KLASY O – III

I miejsce – klasa „0”  

II miejsce – klasy 3a i 3c

Klasy IV – VII I GIMNAZJUM

I miejsce – klasy 7a i 2a gimnazjum

II miejsce – klasa 4 b                                                                             

Przy ocenie wystroju klas pod uwagę brana była głównie praca własna uczniów, ilość elementów świątecznych

Dziękujemy również rodzicom i nauczycielom za pomoc przy strojeniu klas.

 Opiekunowie SU: A. Głowińska, M. Turek