Aktualności

6 i 10 czerwca odbyły się szkolne konkursy z historii i języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Oba konkursy miały formę testu wielokrotnego wyboru. Test z języka angielskiego obejmował zagadnienia nieco wykraczające poza materiał omawiany w ciągu roku szkolnego. Wzięło w nim udział 10 uczniów.

 I miejsce – Oliwia Puzio kl.IVa

II miejsce – Damian Bucior kl. IVb

III miejsce – Maja Mysior i Karolina Rafalska kl. IVa

Z historii uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę ze starożytności oraz historii Polski. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością czytania map oraz analizowania ilustracji i tekstów źródłowych.

Kategoria klas IV:

I miejsce – Paweł Krawiec kl.IVb

II miejsce – Damian Bucior kl. IVb

III miejsce – Łukasz Ozga kl.IVb

Kategoria klas V:

I miejsce – Dominika Paterek kl.Vb

II miejsce – Klaudia Paleń kl. Vb

III miejsce – Beata Iskra kl.Vb

Gratulujemy!

Organizatorką konkursów była p. Joanna Szarama.