Aktualności

10 czerwca był dla całej społeczności szkoły podstawowej  świętem – obchodziliśmy Dzień Patrona – Jana Kochanowskiego.  Był on poprzedzony długimi przygotowaniami, w które chętnie zaangażowało się wielu uczniów klas IV – VI.

W maju odbył się drużynowy turniej wiedzy o życiu i twórczości Jana z Czarnolasu. Największą wiedzą wykazali sie reprezentanci klasy VIa: Natalia Zychowicz, Oliwier Szmidka i Maksymilian Frącz. Drugie miejsce wywalczyli sobie przedstawiciele klasy IVb: Amelia Kulwicka, Damian Bucior i Paweł Krawiec. Trzecie miejsce zajęły drużyny z klas IVa i VIb w składzie: Amelia Pazdan, Karolina Rafalska, Stanisław Bat oraz Rachela Zarzeczna, Aleksandra Paterek i Natalia Kochańczyk. Na czwartym miejscu uplasowali się uczniowie reprezentujący klasy Va i Vb: Oliwia Machowska, Kamila Zeliaś i Gabriela Bielecka oraz Klaudia Paleń, Kacper Kmak i Kacper Głogowski. Konkurs zorganizowała p. Joanna Lubera.

Również w maju uczniowie próbowali swoich sił w konkursie recytatorskim poezji Jana Kochanowskiego. Wśród czwartoklasistów najlepszymi recytatorkami okazały się Amelia Kulwicka z klasy IVb (fraszka „Na lipę”) – I miejsce oraz Maja Mysior z klasy IVa (fraszka „O doktorze Hiszpanie”) – II miejsce. W kategorii klas piątych  triumfowała Oliwia Machowska z klasy Va (Tren VIII), w kategorii klas szóstych – Natalia Zychowicz (Tren X), a drugie miejsce zajęła Aleksandra Stelmach ( pieśń „Czego chcesz od nas Panie”), obie z klasy VIa. Organizatorką konkursu była p. Maria Olszewska.

Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Klasa Va pod kierunkiem p. Barbary Tyrały – Klimczak i p. Agnieszki Słapczyńskiej – Stefaniak realizowała projekt związany z postacią Jana Kochanowskiego. Efektem ich pracy są plakaty i krótki film dokumentalny oraz okolicznościowa ulotka dla klas IV – VI, z której uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o życiu i twórczości poety oraz rozwiązać tematyczną krzyżówkę. Także klasa IVa pod kierunkiem p. Elżbiety Łuszczak podjęła cykl działań związanych z patronem naszej szkoły. Czwartoklasiści przygotowali prezentację multimedialną i plakaty, niektóre z nich eksponowane już wcześniej w szkole zachęcały do wzięcia udziału w Dniu Patrona.

Apel 10 czerwca był zwieńczeniem tych przedsięwzięć i czasem, w którym w sposób szczególny przypomnieliśmy sobie dokonania poety, który otrzymał zaszczytne miano ojca literatury polskiej. Pani wicedyrektor Małgorzata Moskal wręczyła dyplomy laureatom okolicznościowych konkursów. Zebrani uczniowie i nauczyciele wysłuchali deklamacji zwycięzców konkursu recytatorskiego i obejrzeli prezentacje o Janie z Czarnolasu.  Widzowie byli pod wrażeniem umiejętności młodych wykonawczyń, które poprzez swoje recytacje dzieliły się uczuciami zawartymi w tej niełatwej przecież dla nas współczesnych staropolskiej poezji lirycznej.

Dekorację sali gimnastycznej stanowiły plakaty wykonane przez wspomniane wcześniej klasy. Uroczystość uświetniła asysta pocztu sztandarowego oraz złożenie przez dwoje uczniów kwiatów pod tablicą z wizerunkiem Jana Kochanowskiego. Jest to wyraz naszego szacunku dla poety, który był nie tylko wybitnym pisarzem, ale także renesansowym intelektualistą i wielkim patriotą.

Na zakończenie głos zabrała pani wicedyrektor Małgorzata Moskal. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się  do zorganizowania tej ciekawej uroczystości i wyraziła swoje uznanie dla ich zaangażowania, wiedzy i różnorodnych talentów. Wyróżniła też uczniów naszej szkoły – laureatów konkursów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego.

 

„Starsi nie czytają? W młodych nadzieja!”

Na tym spotkanie społeczności uczniowskiej  jeszcze się nie zakończyło. Jako impreza towarzysząca bezpośrednio po apelu zostało przeprowadzone wspólne czytanie książek przez uczniów jako część ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Jej celem jest ustanowienie rekordu czytania w jednym momencie. Wszystkie dzieci czytały swoje ulubione książki, własne bądź wypożyczone z biblioteki, niektóre prezentowały hasła propagujące czytelnictwo. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest zdjęcie przesłane do organizatorów. Koordynatorką akcji w szkole była p. Agnieszka Słapczyńska – Stefaniak.