Aktualności

    Dnia 14  października  przeżywaliśmy ważne chwile w naszym  życiu szkolnym. Z piękną scenografią w tle odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Pierwszaki przeszły  pierwszy w życiu egzamin, w którym wykazały się wiedzą o swojej ojczyźnie i znajomością zasad kulturalnego zachowania w szkole oraz umiejętnościami wokalnymi  i recytatorskimi. Następnie pani dyrektor Lucyna Żminda w asyście pocztu sztandarowego przeprowadziła ceremonię ślubowania, a potem symbolicznym ołówkiem pasowała dzieci na uczniów, zaś poprzez założenie biretów – młodzież na gimnazjalistów. Wręczyła też akty ślubowania oraz pamiątkowe dyplomy na ręce wychowawców klas pierwszych: p. Małgorzaty Rzepieli, p. Izabeli Bernat i p. Rafała Łacha. Przedstawiciele  uczniów złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Zgodnie z wieloletnim ceremoniałem  klasy utworzyły kręgi symbolizujące więzi przyjaźni klasowej.  

     Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści będą dobrze czuli się w szkole, godnie ją reprezentowali  i odnosili w niej sukcesy w różnych dziedzinach.

     14 października to również Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji Samorząd Uczniowski, chór szkolny oraz uczennice klasy VIa przedstawili program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki zadedykowane wszystkim, którzy poprzez swoją pracę związani są ze szkołą. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej Zofia Mroczek złożyła nauczycielom życzenia. Z pełnym radości tańcem wystąpili też najmłodsi – dzieci z oddziału przedszkolnego. Pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała nauczycielom za przygotowanie uroczystości, uczniom za występy i życzenia, a rodzicom za owocną współpracę ze szkołą. Wręczyła też nagrody dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Otrzymali je:  p. Aneta Biszczak, p. Izabela Drzymała, p. Anna Głowińska, p. Elżbieta Korytkowska, p. Joanna Lubera p. Małgorzata Moskal, p. Aleksander Piekaruś, p. Małgorzata Rzepiela, p. Agnieszka Słapczyńska – Stefaniak, p. Małgorzata Turek i p. Barbara Tyrała – Klimczak, aspośród pracowników niepedagogicznych: p. Joanna Tabor, p. Katarzyna Wilk – Mozgawa, p. Stanisław Wroński i p. Elżbieta Mazurek.  Panie Małgorzata Moskal i Joanna Lubera podziękowały w imieniu wszystkich nagrodzonych. Nagrodę Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymała p. Izabela Bernat. Pani dyrektor podzieliła się z zebranymi informacją o tym, że kilkoro naszych uczniów i absolwentów otrzymało stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych udali się do klas na spotkanie  z wychowawcami i poczęstunek.