Aktualności

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale

ile dajesz od siebie innym, jak

się z nimi dzielisz”.

W październiku w naszej świetlicy szkolnej został przeprowadzony remont. Ogromną i bezinteresowną pomoc otrzymaliśmy od rodziców wychowanków:  p. Wiesława Krakowiaka, p. Michała Madeja, p. Jakuba Wiśniewskiego. Po remoncie nasza świetlica odzyskała blask. Wszyscy są zachwyceni. W trakcie zebrań informacyjnych z rodzicami  delegacja podopiecznych uczęszczających na świetlicę (Julia Górka i Bernadetta Krawiec z klasy IIIa oraz Maksymilian Libera z klasy IIIb) wraz z panią dyrektor Lucyną Żmindą i wychowawczynią świetlicy p. Anną Furtak  podziękowała panom za trud i wysiłek, jaki włożyli w poprawę wyglądu świetlicy. Jako symboliczny wyraz wdzięczności otrzymali oni laurkę wykonaną przez dzieci oraz drobny, słodki upominek.

 Jeszcze raz: Dziękujemy!!!!