Aktualności

13 maja chętni uczniowie obejrzeli w szkole program „Tajemnice iluzji” przedstawiony przez pana Aleksandra Tkacza – laureata wielu międzynarodowych Festiwali Sztuki Iluzji. Forma spektaklu była bardzo atrakcyjna, składał się on z muzyki, iluzji, tańca, fantazji oraz elementów dydaktycznych. Widzowie zobaczyli rzeczy nieprawdopodobne: pojawianie się i znikanie, uniesienie w powietrzu, a także iluzje optyczne. Współudział uczniów w rozwiązywaniu zadań w trakcie programu z pewnością wywarł pozytywny wpływ na ich aktywne i twórcze postawy, pobudzał aktywność intelektualną oraz dawał interesujący pogląd na matematykę i fizykę. Sztuka iluzji, świat czarów oraz bajek są dzieciom bliskie, korzystnie wpływają na rozwój wyobraźni, logicznego myślenia, dostarczają miłych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.