Aktualności

98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości została uczczona w naszej szkole uroczystym apelem, który odbył się 10 listopada.  Na program artystyczny składały się recytacje okolicznościowych wierszy w wykonaniu uczniów klas IV – VI i III gimnazjum oraz pieśni żołnierskie i patriotyczne entuzjastycznie odśpiewane przez chór szkolny i solistki.  Maria Chmielowiec z klasy IVa zagrała utwór na skrzypcach. Uczennica klasy Ia gimnazjum przybliżyła też fakty historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pięknie zaprezentowały się ubrane w biało – czerwone stroje dzieci z oddziału przedszkolnego, które z przejęciem mówiły wiersze i zaśpiewały piosenkę. Podniosły charakter uroczystości podkreślił zatańczony przez przedszkolaków tradycyjny polski taniec – polonez. Akademia odbyła się w asyście pocztu sztandarowego, a tłem do uczniowskich występów była dekoracja utrzymana w biało – czerwonej tonacji kolorystycznej, a jej element stanowiły prace plastyczne uczniów wykonane na konkurs „Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada”.  Innym akcentem w polskich barwach narodowych były kotyliony przypięte do piersi wykonawców oraz niektórych widzów. Na zakończenie pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała wszystkim młodym artystom, a szczególne wyrazy uznania skierowała do tych najmłodszych. Podziękowała też nauczycielom, pod których kierunkiem powstał apel:  p. Elżbiecie Łuszczak, p. Annie Partyce i p. Jolancie Kawie oraz rodzicom uczniów za to, że przyszli, aby razem ze społecznością szkolną przeżywać święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     11 listopada w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, we mszy wzięli też udział niektórzy nasi uczniowie, m.in. dziewczęta, które śpiewały w scholi parafialnej, rodzice oraz nauczyciele.