Aktualności

W dniu 21 lutego klasa IIIa gimnazjum z wychowawczynią p. Małgorzatą Turek wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli. Nasi uczniowie mogli wykazać się swoimi praktycznymi umiejętnościami, wykonując z pomocą tamtejszych uczniów faworki i róże karnawałowe. Następnie gimnazjaliści zostali zapoznani przez panią wicedyrektor Maziarz z ofertę edukacyjną szkoły oraz z zapotrzebowaniem na poszczególne zawody na rynku pracy.