Aktualności

Styczeń to poświąteczny czas spotkań, kolędowania i oglądania przedstawień jasełkowych. 17 stycznia inscenizacja bożonarodzeniowa, którą już raz podziwialiśmy w grudniu, została ponownie wystawiona w naszej  szkole i spotkała się  z życzliwym przyjęciem widzów. Publiczność podziwiała grę aktorską, kostiumy, rekwizyty, układ choreograficzny, grę na skrzypcach w wykonaniu Aleksandry Paruch z klasy IVa, nastrojową scenografię, a także śpiew kolęd i pastorałek, jedną z nich zaśpiewał solo Jakub Korman z klasy IIIb. Pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała młodym artystom, rodzicom i wychowawcom świetlicy, którzy przyczynili się do zrealizowania tak pięknego przedsięwzięcia. Złożyła też wszystkim zebranym najlepsze życzenia noworoczne. Głos zabrała również p. Zofia Borowska – emerytowana nauczycielka, która pogratulowała pani dyrektor i wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tego wieczoru w świątecznym klimacie. Po występie rozpoczęło się wspólne kolędowanie pod hasłem „W Betlejem…”, w którym wzięli udział nauczyciele i inni pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie z rodzicami. Byli też obecni zaproszeni goście: radni miasta Stalowej Woli: p. Maria Chojnacka i p. Łukasz Durek (absolwent naszej placówki), dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli p. Paweł Ciołkosz, dyrektor Zakładu Produkcyjno – Handlowego „Wodex” Sp. z o. o. – p. Leszek Dąbkowski – przyjaciel szkoły i  były przewodniczący Rady Rodziców, zarząd Parafialnego Klubu Sportowego „San” w osobach: p. Marian Pawlik, p. Edward Błażejewski i p. Jacek Figat. Wszyscy śpiewali kolędy przy akompaniamencie  p. Doroty Bednarz – nauczyciela muzyki oraz częstowali się wspólnie przygotowanymi smakołykami. Spotkanie odbyło się w ciepłej, świątecznej atmosferze jednoczącej szeroko pojęte środowisko związane z naszą placówką. Przyczyniło się też do zacieśnienia rodzinnych więzi międzypokoleniowych, a emerytowanym nauczycielom dostarczyło wielu wzruszeń, gdyż przywołało wspomnienia z lat pracy w szkole, jakże bardzo od tego czasu odmienionej.