Aktualności

23 czerwca 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej zakończyły rok nauki. Po mszy św. zebraliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję, za trud i wysiłek włożony w naukę  oraz osiągnięcia sportowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaśpiewały piękną wakacyjną piosenkę i zatańczyły układ do utworu „Mam cudownych rodziców”. Klasa II c zaprezentowała taniec – polkę, układ taneczny do piosenki „ Na koniec roku szkolnego” oraz wierszykami podziękowała nauczycielom za serce oraz nauczanie i wychowanie. Klasa III a zakończyła uroczystość piosenką o domu rodzinnym. Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za pracę na rzecz szkoły oraz życzyła wszystkim zebranym bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Po apelu wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!