Aktualności

Dnia 22 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VI i I – III gimnazjum. Uczennice klasy I b gimnazjum Milena Tofilska oraz Aleksandra Stelmach poprowadziły akademię. Obecni byli: Panie Dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, a także pracownicy szkoły.

Akademia została rozpoczęta uroczystym powitaniem, po czym na część oficjalną wprowadzony został sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn państwowy. Pani Dyrektor Lucyna Żminda wygłosiła przemówienie oraz wręczyła dyplomy i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce i w innych dziedzinach życia szkolnego, a także listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów. Dyplom najlepszego absolwenta oraz nagrodę w postaci bonu zakupowego do sklepu ze sprzętem komputerowym otrzymała Magdalena Krawiec, która uzyskała wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz najwyższą średnią ocen. Wyróżniona została też Andżelika Daczkowska, która uzyskała najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego. Po części oficjalnej wyprowadzony został sztandar i uczniowie rozpoczęli część artystyczną.  Uczennica klasy III b gimnazjum, Dalilla Khelif  wygłosiła przemówienie pożegnalne, dziękując nauczycielom za wkład pracy, poświęcenie, a także troskę podczas wszystkich lat szkolnych. Ponadto dziewczęta z klasy III a gimnazjum: Aleksandra Suchora i Magdalena Krawiec wręczyły laurki nauczycielom w dowód wdzięczności. Klasa II a gimnazjum pożegnała swoich starszych kolegów, dedykując im życzenia na dalszą drogę życiową oraz edukacyjną, a także wręczyła drobne upominki. Nastąpiło też symboliczne rozwiązanie kręgu klasowego poprzez przecięcie wstęgi z imionami i nazwiskami uczniów oraz wręczenie ich trzecioklasistom na pamiątkę. Absolwenci wpisali się do Księgi Absolwentów, natomiast osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce złożyły swój podpis w Złotej Księdze Absolwentów. Słowa podziękowania dyrekcji i nauczycielom w imieniu Rady Rodziców wygłosiła p. Anna Szymańska.

Wydarzenie uświetnił występ uczennic Urszuli Karbarz z klasy I a gimnazjum oraz Karoliny Świercz z klasy IV a, które zaśpiewały piosenkę „Żyj do przodu” oraz Zofii Mroczek z klasy VIa i Amelii Pazdan z klasy Va, które wystąpiły z piosenką „Spełniaj marzenia”.

Po zakończonej uroczystości absolwenci klasy IIIb posadzili koło szkoły drzewko upamiętniające ich naukę w naszej placówce.

Nauczyciele koordynujący przygotowania do akademii: p. Joanna Lubera, p. Anna Kawalec, p. Marta Woszczyna, p. Anna Głowińska i p. Anna Partyka.